УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Начало

Настоящите правила са създадени с цел да ви защитаваме и да осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки нашия сайт. 
С достъпа си до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте запознати с условията по-долу и ги приемате.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси в този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. Ако установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.
Ние правим всичко възможно, за да предоставим вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носим отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Ние не носим отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Рени Захариева и Христина Чайковска с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. 

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Ние не носим отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и се обработват единствено във връзка с услугите, които предлагаме – маркетинг, продажба, закупуване, доставка и други на програмата „Монти, парите и ти”. Строго спазваме изискванията на Зокона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.
Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате вашите лични данни. В случай, че решите да направите поръчка е необходимо да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили. Личните ви данни продължават да бъдат защитени.

Промени

Ние си запазваме правото да редактираме страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължаваме да публикуваме сигурна и качествена информация в сайта си.