РЕЦЕНЗИИ

Кремена Петрова Йорданова

Бакалавърска степен по „Специална педагогика” и магистърска степен по „Мениджмънт на образованието в предучилищна възраст”. Учител предучилищна и начална училищна педагогика, гр. София.

С голям интерес прочетох уроците за финансова грамотност. Диалозите са написани на „детски” език и са обвързани с теми, които вълнуват учениците. По този начин те могат да разберат и научат финансовите понятия чрез ситуации, които са им близки и познати.

След всяка тема има въпроси, отговорите,  на които дават обратна връзка за разбраното от учениците. Помагалото има като допълнение илюстрации, които да доближат децата повече до разбирането на темите, както и игри, които да помогнат за затвърждаването на знанията. Авторите предоставят изобилие от интердисциплинарна информация, която може да се чете и осмисля на различни етапи и да обогатява детската обща култура.

Като учител, бих препоръчала „Монти, парите и ти“  за деца от 7 до 12 години. При по-малките усвояването ще е пълноценно, когато работят заедно с възрастен. Децата могат да открият интригуваща информация във всички страници на помагалото. Най-хубавото е, че „Монти, парите и ти“  може да бъде препрочитано и преоткривано, като информацията по темите ще се надгражда у децата по забавен и естествен за тях начин. Програмата е увлекателна и достъпна, както за работа вкъщи, така и за работа в час. Препоръчвам я на учителите и на родителите, които биха искали да създадат финансовата култура у децата.

Дарена Благоева Василева

учител от катедра „Икономика“ в ПГСС – Васил Левски гр. Първомай

Представеното учебно помагало „Монти, и парите и ти“ по „Финансова грамотност за деца“ е добре структурирано и поднесено достъпно, подплатено с различни увлекателни игри и задачи, които застъпват и други предмети – като математика, рисуване и др. Сложността на материята е съобразена с възрастовите особености на децата и е обогатена с различни интересни факти по темата. С учебното помагало е овладян интереса на децата и бързата подготовка на преподавателите. Използвайки помагалото децата ще усвояват лесно материала и ще го прилагат практически с помощта на игровите задачи.

За мен е особено важен факта, че активира детската логика с много емоции, което е важен елемент на реализирането на този проект.

Препоръчвам на МОН да съдейства за популяризирането на този проект с издаването на учебното помагало.

Деметра Георгиева Димитрова

магистър „Начална педагогика“, към Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
месторабота: 44.СУ „Неофит Бозвели“, гр. София, учител начален етап.

Учебното съдържание е разработено в съответствие с Учебната програма на Министерството на образованието и науката.  Оформено е в десет урока. Всеки от тях въвежда отделна тема, която е актуална и е представена под формата на диалог между деца/ученици. Използваният език е съобразен с възрастта и интересите на учениците, за които е предназначено помагалото. Написано е достъпно и увлекателно.

Във всеки урок с полезната и нова информация умело са преплетени елементи от други предмети, които спомагат изграждането и затвърждаването на основни ценности, изграждане на мироглед, обич към Родината и историята, личностно израстване, изграждане на отношение на отговорност към околната среда и много други. Така съставено, помагалото дава възможност на учителя да разгърне урока и да работи не само за финансовата грамотност на учениците, но да използва и надгражда изученото по другите предмети. Много добро впечатление правят междупредметните връзки.

Диалогичната форма, минаваща през ежедневни ситуации и актуални теми, доближава учебния материал до децата и го прави по-лесно смилаем. Въпросите след всеки урок спомагат за обобщаването на новите знания. Важна част от помагалото са новите думи, които децата трябва да научат и започнат да използват в своята ежедневна реч. Интересните факти допринасят за развиването на любознателността и въображението на децата. Дейностите и задачите в работната тетрадка са практични и интересни. Графичният дизайн и илюстративният материал на помагалото създават настроение, съобразени са с предмета и темите на помагалото. Няма нищо излишно или натоварващо урочните единици.

Имайки предвид всичко изложено по-горе, оценявам много високо проекта за помагало по финансова грамотност и го препоръчвам за одобрение от страна на МОН и ползване в училищата на страната.

Евелина Иванова Ташева

старши учител по икономически дисциплини в ПГ „Яне Сандански”, гр. Сандански

Помагалото по изключително достъпен и забавен начин представя основните понятия към всяка тема. То ще бъде полезен помощник в обучението по предприемачество и технологии в начален и дори прогимназиален етап, тъй като съдържа разнообразни практически задачи, упражнения и тестове. Специално внимание е отделено на проучванията, деловите игри и работата в екип. Към помагалото има приложения от игри и проекти, което е изключително полезно. С помощта на Монти, Рая и Тео децата ще развият умения като инициативност, предприемачество, критично мислене, екологично мислене и други.

За програмата

“Монти, парите и ти” включва всичко необходимо за провеждане на едногодишно обучение по финансова грамотност.

Научи повече


© „Монти, парите и ти“ 2022. Всички права запазени. | Условия за ползване | Политика за поверителност